Какво се лекува с хомеопатия

Хомеопатията е метод за стимулиране на собствения оздравителен потенциал на организма. Тя може да се използва, когато поне част от този потенциал е запазаен, т.е. когато не е настъпило пълно органно изчерпване.
Хомеопатия се прилага както при остри, така и при хронични заболявания.

Хомеопатията е ефикасна и като профилактика на честите боледувания.

Не трябва да се забравя, че когато  се касае за тежко или животозастрашаващо заболяване, хомеопатията играе само допълваща роля.

Хомеопатията има много добър ефект и при преодоляване на страничните ефекти от други видове лечение като химиотерапия или лъчетерапия терапия.
 
Тя е и ефикасен метод за предотвратяване на усложненията и по-бързо възстановяване след хирургична интервенция, раждане или травми.