За хомеопатията накратко

Хомеопатията е медицински метод, чиито основи са поставени преди повече от 200 години от един немски лекар – д-р Самюел Ханеман, виден токсиколог и химик, работил в университета в Лайпциг. 
 
д-р Самюел Ханеман (1755 – 1843)

След дългогодишни наблюдения и експерименти той установил , че веществата , които в измерими дози могат да причинят болест, в безкрайно малки дози могат да излекуват болест, протичаща с подобни симптоми. Оттук идва и името хомеопатия ( homeos- подобен, и patos - болест). Идеята на Ханеман не е нова - още през IV век преди новата ера бащата на медицината – Хипократ е забелязал, че “нещата, които са причинили заболяването могат да го излекуват”.
 
През годините, този метод се развива и утвърждава не само в Европа, но и навсякъде по света. В Европа, традициите му са особено силни във Франция, Германия и Великобритания.
 
Използването на хомеопатията като част от медицинската практика днес е атестирано в 85 страни. В много от тези страни хомеопатичното лечение се реимбурсира в една или друга степен от здравно-осигурителните компании или институции. Във Франция има осем университета, които предлагат специализация в областта на хомеопатията, във Великобритания - шест. Методът става все по-популярен и в България.