Инфекции на горните дихателни пътища*В приложеният файл можете да прочетете за някои от подходящите хомеопатични медиакменти при така актуалните за есенно-зимния сезон инфекции на горните дихателни пътища. Предложената информация е публикувана в списание "Практическа педиатрия".

Добре е при деца с чести боледувания в този сезон, да се изготви индивидуална профилактична схема, която значително намалява броя и тежеста на болестните епизоди.

* Предложената информация не цели и не може да замести лекарската консултация.

Ċ
GDP.pdf
(213k)
д-р Райна Томова,
3.11.2014 г., 0:45 ч.