Хомеопатия при грип и грипоподобни заболявания*

Грипът е вирусно заболяване, характеризиращо се с висока изменчивост на вирусните щамове и поради това стандартната му профилактика с помощта на противогрипна ваксина, води до едва 60 % успеваемост. В есенно зимния сезон има и много други вирусни състояния, чиято изява може да наподобява тази на грипа – т.нар. грипоподобни синдроми.
В клиничната картина на грипа доминират висока температура, силна отпадналост, мускулно-ставни болки, болки в очните ябълки, главоболие, боли в гърлото, суха кашлица. Грипът може  да се усложни с наслагване на бактериална инфекция. Рядко се отключват тежки животозастрашаващи  усложнения, касаещи засягане на белите дробове, сърцето, мозъка.
Хомеопатичният метод на лечение може да бъде полезен както в профилактиката, така и при терапията на неусложнените форми на грип. При усложнените или по-тежко протичащи форми, той също има своето място, но то е само допълващо конвенционалната терапия.

В профилактиката на грипа можем да се опрем главно на два хомеопатични продукта: Осцилококцинум и Influenzinum. Осцилококцинум е безспорният лидер сред хомеопатичните препарати за профилактика на грипа и грипоподобните заболявания. Този препарат се синтезира на базата на черен дроб на берберска патица, която се явява междинен гостоприемник за много от вирусите, засягащи горните дихателни пътища, разпространени през есенно-зимния сезон. Това позволява да се подаде „сигнал“ на организма за предстоящите срещи с причинителите на заболявания през сезона. Същият е принципът на действие и на  Influnezinum 9 CH, който се синтезира на базата на противогрипната ваксина за сезона. Тези два хомеопатични лекарствени продукти се прилагат веднъж седмично в целия сезон на по-висок риск от грип и грипоподобни вирусни заболявания (от октомври до март). Дозата за Осцилококцинум е 1 флакон седмично, а за Influenzinum 9 СН – 10 гранули седмично.
Неспецифичното повишаване на имунната защита също намалява риска от развитие на грип и грипоподобни заболявания и от тяхното усложнено протичане. От хомеопатична гледна точка това може да се постигне с помощта на препарати като Silicea 15 CH или Echinacea angustifolia 5 CH, прилагани 3 пъти седмично по 5 гранули.

При разболяване, приложението на Осцилококцинум в доза от 1 флакон 3 пъти дневно за първите 48 часа от заболяването,  може да доведе до неговото абортивно протичане, т.е. да не се стигне до разгръщане на цялостната клинична картина.

Тук ще представя и някои от най-често използваните хомеопатични медикаменти при разгърната картина на грипа. Могат да влязат в съображение и много други медикаменти в зависимост от специфичните прояви при всеки пациент. Обичайно, тези медикаменти се приемат по 5 гранули, толкова по-често, колкото по-изразени са симптомите – най-често 4-5 пъти дневно.
Gelsemium sempervirens 9 CH предпочитаме, когато има отпадналост, треперене на крайниците, повишаване на температурата с втрисане, изпотяване, главоболие, бълнуване, сънливост.
Rhus toxicodendron 9 СН е полезен при повишена температура с обща разкършеност, болки в мускулите, дрезгав глас, херпес.
Eupatorium perfoliatum 5 СН облекчава при болки в очните ябълки, болки в костите и отпадналост.
Bryonia 9 CH се предпочита при съчетание от температура, главоболие и суха, болезнена кашлица.

Добър ефект за облекчаване на симптомите в  острата фаза можете да се получи и с приложението на комбинирани хомеопатични препарати, насочени към грип и грипоподобни симптоми, като например Парагрип. Ако изберете такъв препарат, приемът е съобразно схемата, указана на опаковката (най-често по 1 таблета за смучене на всеки час).

Понякога след приключване на острото заболяване може да остане продължително време един снижен имунитет с по-трудно възстановяване и поредица от последващи боледувания. В тези случаи от полза може да бъде приемането на Influenzinum 15 СН по 10 гранули веднъж седмично за срок от 1-2 месеца

Накрая, бих искала да напомня, че е важно е при грип и грипоподобни заболявания максимално бързо да се реагира с подходяща терапия и състоянието на пациента да се проследява от лекар с цел да не бъде пропуснато възможно усложнение.

* Предложената информация не цели и не може да замести лекарската консултация