Фитотерапия

Фитотерапията е метод за лечение и профилактика, основана на целебните свойства на растенията.
 
Растенията са били използвани за лечение на различни заболявания още от най-дълбока древност.
Повечето от традиционно използваните в миналото растения се прилагат и сега.
 
Много фармацевтични компании използват лечебни растения за синтезирането на лекарства в различни области на медицината. Тенденцията е към непрекъснато увеличаване на техния брой и към създаването на сериозна конкуренция между тях и синтетичните медикаменти.
 
Основните предисмтва на фитотерапията и на лекарствата на растителна се състоят в отличната им поносимост и липсата (в огромното мнозинство от случаите) на сериозни странични ефекти. В същото време те са високо ефективни. Фитотерапията представлява особен интерес при лечението на хроничните заболявания. Често продължителният прием на синтетични медикаменти при тези заболявания води до сериозни нежелани реакции, а в много случаи фитотерапията може да предложи достатъчно ефективна и в същото време много по-безвредна алтернатива.
 
Съвременните постижения на медицината и фармакологията позволиха разкриването на механизма на действие на фитотерапията и я превърнаха в авторитетна научно-медицинска дисциплина, практикувана от милиони лекари по цял свят.
 
Растенията са в основата и на ароматотерапията (лечение чрез аромати), а много от тях се прилагат и във физиотерапията и хомеопатията (като изходни суровини за приготвянето на някои хомеопатични медикаменти).
 
Растенията имат достойно място и в нутритерапията, а много от тях се използват и в източната рефлексотерапия.