Други природосъобразни методи на лечение

 
В своята практика, освен хомеопатия, аз често прилагам и други природосъобразни методи на лечение. Това са фитотерапията, нутритерапията и апитерапията.
Те са различни методи на лечение, но обединени от няколко общи характеристики:
- базират се на естествени продукти;
- използват се от дълбока древност и тяхната ефективност е доказана в хилядолетията;
- терапията с тях е ефективна и в същото време (в огромната част от случаите) тя е лишена от нежелани странични ефекти.