Цени

Цената на първата консултация, по време на която се изготвя подробното хомеопатично досие на пациента е 70 лв. Добре е за тази консултация да си предвидите около 1 час.
 
Цената на всяка следваща консултация е 40 лв. При контролна консултация в рамките на 5 дни от предишната, цената е 20 лв. 

Когато един пациент не е идвал за консултация повече от 2 год., срещата с него се приема за първи преглед и се изготвя ново хомеопатично досие.