Цени

Цената на първата хомеопатична консултация, по време на която се изготвя подробното хомеопатично досие на пациента е 70 лв. Добре е за тази консултация да си предвидите около 1 час.

Цената на всяка следваща хомеопатична консултация е 40 лв. При контролна консултация в рамките на 5 дни от предишната, цената е 20 лв. 

Цената на първата нутритерапевтична консултация е 80 лв. Цената на всяка следваща нутритерапевтична консултация е 50 лв. 

Комбинираната първична консултация за изготвяне на хомеопатична терапия и препоръки за хранене е на цена 130 лв. Последващите комбинирани консултации са на цена 70 лв.

Когато един пациент не е идвал за консултация повече от 2 год., срещата с него се приема за първи преглед и се изготвя ново пациентско досие.