Цени

Цената на първата хомеопатична консултация или на първата консултация за изготвяне на препоръки за хранене е 70 лв.

Цената на всяка следваща хомеопатична консултация или консултация за изготвяне на препоръки за хранене е 40 лв. При контролна консултация в рамките на 5 дни от предишната, цената е 20 лв

Комбинираната първична консултация за изготвяне на хомеопатична терапия и препоръки за хранене е на цена 120 лв

Последващите комбинирани консултации са на цена 60 лв.

Когато един пациент не е идвал за консултация повече от 2 год., срещата с него се приема за първи преглед.